KULLANIM ŞARTLARI


1. Bu, sizinle Randevum.com arasında yapılan yasal bir katılım anlaşması olup, Randevum.com'a katılmak ve kaydolmak suretiyle, kullanıcı bu Anlaşmanın bütün şartlarını kabul etmektedir.
2. Verilen herhangi bir 120 günlük süre içinde Randevum.com'a internet üzerinden giriş yapmazsanız, Randevum.com üyeliğiniz iptal edilebilir.
3. Kullanıcının sürekli katılımı, bu Şart ve Feragati kabul ettiği anlamına gelir. Bu şartları ve/veya Feragati tümden veya kısmen kabul etmeyen bir kullanıcı, bu hizmetlerden herhangi birini kullanamaz.
4. En az 18 yaşında olduğunuzu kabul ediyorsunuz.
5. Kullanıcı bu yazı ile,Randevum.com'a açıkladığı bütün bilgileri kendi bilinci ve iradesiyle açıklamış olduğunu onaylamakta, anlamakta ve kabul etmektedir.
6. Kullanıcı bu yazı ile, Randevum.com internet sitesine postalanan herhangi bir bilginin, daha sonra Randevum.com tarafından sunulan hizmetlerde kullanılacağını ve bu bilgilerin bu Şartlarda izin verilenler ve Randevum.com tarafından teklif edilen hizmetlerin gerektirdikleri hariç, (Gizlilik Politikası'nda belirtildiği gibi) Kullanıcının izni olmadan herhangi bir üçüncü şahsa bilerek veya kasten ifşa edilmeyeceğini onaylamakta, anlamakta ve kabul etmektedir.
7. Kullanıcı bu yazı ile, Randevum.com sitesine yazı göndermenin, Kullanıcı ile Randevum.com ya da bağlı şirketlerinden ya da yan şirketlerinden herhangi biri arasında bu Şartlar uyarınca yaratılanlar haricinde gizli, itibari, sözleşmeye dayalı, zımni veya başka herhangi bir formda bir ilişki yaratmayacağını kabul etmektedir. Randevum.com, Kullanıcının Siteye gönderdiği Yazıların kullanılmasıyla bağlantılı olarak herhangi bir şahsa herhangi bir ödeme yapma mesuliyetinde değildir ve olmayacaktır.
8. Verdiği bilgilerin muhteva, kalite ve doğruluğundan tamamen Kullanıcı sorumludur.
9. Randevum.com'un,e üyelerin verdiği herhangi bir bilginin doğruluğunu garanti edemeyeceğini takdir edersiniz. Randevum.com, bu hizmet üzerinden aldığınız herhangi bir bilgiden dolayı maruz kaldığınız herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk taşımayacaktır.
10. Kullanıcı, Randevum.com sistemlerinden aldığı herhangi bir bilgiyi, adı geçen bilgilerin sahibinin açık iznini almadan postalayamaz, iletemez veya başka bir türlü kullanamaz.
11. Kullanıcı, bu Sitenin işlemesine aralarında spamming, hacking, bilgisayar virüsü yükleme veya zaman bombaları yahut bu Şartların herhangi bir hükmünde açıkça yasaklanmış yollarında arasında bulunduğu herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla ve/veya aygıtla müdahale edemez veya etmeye kalkışamaz.
12. Randevum'a gönderdiğiniz bütün bilgiler gerçektir.Randevum.com'a adımızı lekeleyici, yanlış, istismar edici, müstehcen, kutsal değerlere saygısızlık eden, tehditkar, tacizkar, ırk ayrımcılığı suçu işleyen, telif haklı veya yasa dışı bilgi göndermeniz yasaktır.
13. Kullanıcı,hizmetlerin kullanımından doğan ve aralarında doğrudan veya dolaylı masrafların da bulunduğu bütün masrafların tek sorumlusu olacaktır.
14. Randevum.com kullanıcılarının verdiği bilgilerin muhtevasından, kalitesinden, doğruluğundan veya başka herhangi bir yönünden dolayı sorumluluk taşımamaktadır. Randevum.com, yukarıda adı geçen bilgilerde bulunabilecek herhangi bir yanlıştan veya iletimindeki herhangi bir hata, bozulma veya gecikmeden dolayı sorumlu olmayacaktır.
15. Randevum.com'u riski tek başınıza üstlenmek suretiyle kullanabilirsiniz.Randevum.com'u kullanmanızdan dolayı başkalarının sizin hakkınızda kişisel bilgi edinmelerinden kaynaklanan herhangi bir taciz veya yaralanmaya karşı Randevum.com'un, yetkililerini, müdürlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve üçüncü şahıslara dava açamaz ve tazmin edemezsiniz. Randevum.com'a gönderdiğiniz ve üyelerine ilettiğiniz bilgileri dikkatle seçin. Randevum.com'u kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir arızi, başka bir şeye bağlı veya dolaylı zararlara karşı hiçbir yükümlülük taşımıyoruz.
16. Bu hizmet, "olduğu gibi" ve "varolduğu şekilde" verilen bir hizmet olup, herhangi bir garanti vermemektedir.
17. Randevum.com', verilen bilgilerin herhangi bir şekilde kötüye kullanılmasından sorumlu olmayacaktır. Randevum.com, verilen bilgileri tetkik etmeyecek veya incelemeyecek veya iletilen bilgileri muhtevası veya kalitesi açısından denetlemeyecektir.
18. Randevum.com, mecbur olmamak kaydıyla, burada yer alan hizmet ve bilgileri sürdürmek ve haklarını korumak amacıyla denetleyebilir.
19. Randevum.com, arama sonuçlarındaki öncelikler konusundaki şartlara karar vermenin de içinde bulunduğu, kullanıcılarının verdiği bilgileri görüntüleme yolunu ve araçlarına karar verme hakkını saklı tutmaktadır. Randevum.com'un fikri mülkü olması nedeniyle, adı geçen şartların herhangi birini ifşa etmekle yükümlü olmayacaktır.
20. Randevum.com, aralarında email adresi geçersiz profillerin ve çoklu kullanıcı porfillerinin çıkarılmasının, saldırgan, ırkçı veya başka bir nedenle uygun olmayan herhangi bir bilgi veya belgeyi reddetmenin de bulunduğu, herhangi bir zamanda kendi mutlak takdir yetkisiyle kaldırma hakkını saklı tutmaktadır.
21. Randevum.com, önceden haber vermeden, kurallara uymayan herhangi bir kullanıcının erişimini ve/veya üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
22. Randevum.com, nedenine bakmaksızın ve kendi mutlak takdir yetkisiyle, Sitenin muhtevası, özellikleri ve bulunabilirlik saatlerinin de içinde bulunduğu herhangi bir yönünü sona erdirme, değiştirme, iptal etme veya kesme hakkına sahip olacaktır.
23. Sitemiz erkeklere ücretli, gecici bir süre için bayanlara ücretsizdir.
24. Randevum.com, gönderme yapılan site dışı sayfaların muhtevasıyla ilgili herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır. Kullanıcı, Randevum.com'un diğer kullanıcıların, linklerin veya üçüncü şahısların , saldırgan veya yasa dışı tutumundan sorumlu tutulmayacağını ve adı geçenlerden zarar görme riski tamamen Kullanıcıya ait olduğunu özel olarak kabul etmektedir.
25. Randevum.com, bu Şartların herhangi bir kısmını herhangi bir zamanda, kısmen veya tümden değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu Şartlardaki değişiklikler, yalnızca bu Sitede açıklandığı zaman geçerli sayılacaktır. Kullanıcı, bu Şartları kullanmak için periyodik olarak incelemeyi ve herhangi bir değişikliği öğrenmeyi kabul etmektedir.
26. Kullanıcının, bu kullanım Şartlarındaki herhangi bir değişiklikten sonra bu Siteyi kullanmaya devam etmesi, söz konusu değişiklikleri kabul etmiş olarak addedilecektir.
27. Randevum.com'da kullanıcının web kamerasından karşıdaki kullanıcıya gösterdiği içerikten (ses veya görüntü) doğabilecek herhangi bir itilaftan veya anlaşmazlıktan Randevum.com sorumlu tutulamaz. Web kamerasından karşı kullanıcıya görüntü veya ses iletiminin açıp kapanmasından doğacak her türlü sorumluluğu, itilaf veya anlaşmazlığı bu iletimi açan kullanıcının üstlendiği kabul edilir.
28. Randevum.com, siteye gönderilen ve aralarında metin, tablo, resim, fotoğraf, görüntünün de bulunduğu bütün bilgilerin (tümü birden "Muhteva") sahibidir, kontrolüne sahiptir, lisans sahibidir ve kullanım hakkına sahiptir. Site, kollektif bir çalışma ve/veya derleme olarak, telif hakları yasaları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak telif hakkı ile korunmaktadır. Randevum.com, bütün Sitenin telif hakkının sahibidir. Kullanıcı, Sitede görüntülenen bütün telif hakkı ilanları, bilgileri ve kısıtlamalarına uymayı kabul etmektedir.
29. Kullanıcı adı herhangi bir alan ismi (wwwxxxxcom gibi) veya genel ahlaka aykırı olamaz. Böyle bir kullanıcı ismi alındığında,  Randevum.com hesabı bloke etme ve/veya hesabı silme hakkını saklı tutar.
30. Kullanıcı site içinde bulunan tüm yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdür. Kullanıcı siteye girerek bu duyuruları kabul etmiş sayılır.

Randevum.com, kullanıcının Site de dahil olmak üzere hizmetlerimizle ilgili yorumlarını almaktan sevinç duyacaktır. Ancak, Kullanıcı tarafından Siteye verilen bütün malzeme ve bilgiler, Randevum.com ve bağlı şirketleri veya Randevum.com'un derleme telif hakkı da dahil hak ve çıkarları bulunan iştiraklerinin sahip olduğu bir veri tabanına dahil edilebilir. Randevum.com, kullanıcı tarafından kendisine verilen herhangi bir bilgi veya malzemeyi ya da Kullanıcının Siteyi kullanması dolayısıyla elde edilen herhangi bir bilgi veya malzemeyi yasaların izin verdiği en geniş kapsamda kullanma hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı Siteye mesaj göndererek, dosya yükleyerek, bilgi girerek veya başka Siteyle herhangi bir iletişim yolunu kullanarak (tek başına veya hep birlikte "İletişim"), Randevum.com'a sürekli, dünya çapında, gayrikabili rücu, kısıtlamasız, münhasır olmayan, imtiyaz hakkına sahip olmayan (tanıtım ve reklam amaçlı kullanımı da içeren) bir kullanma, kopyalama, lisansını çıkarma, tali lisansını çıkarma, adapte etme, dağıtma, görüntüleme, halka açık yerlerde sunma, yeniden üretme, iletme, değiştirme, editleme veya bu İletişim ya da bu İletişimde var olan halen bilinmekte olan veya daha sonra geliştirilecek bütün ortamlardaki herhangi bir fikir yahut orijinal malzemeden başka bir şekilde yararlanma izni vermektedir. Bu izin, söz konusu İletişimde bulunan ve aralarında herhangi bir ilgili yargı bölgesindeki telif hakkı, ticari marka, servis işareti veya patent yasaları kapsamındaki bütün hakların da bulunduğu bütün tescilli hakları kullanma hakkını da içermektedir. Randevum.com'un herhangi bir İletişimde kendisine iletilen herhangi bir malzemeyi veya ondaki fikri kullanması ve bu kullanımından dolayı bir ücret alması ile ilgili bir denetimde bulunma ve/veya onaylama haklarının tümünden feragat etmektedir. Kullanıcı, bu İletişimle bağlantılı herhangi bir tescil hakkı, gizlilik ve kamuya açıklama hakkı, ahlaki haklar ve atfetme hakkıyla ilgili herhangi bir fiili veya gerçek ihlal nedeniyle Randevum.com'a karşı herhangi bir alacak talebinde bulunma hakkından feragat etmektedir. Kullanıcı, Randevum.com'un herhangi bir İleşitim vasıtasıyla kendisine iletilen herhangi bir malzeme veya fikirleri herhangi bir şekilde kullanma yükümlülüğü olmadığını kabul etmekte ve anlamaktadır.

Randevum.com Türkiyede aşkı ve sevgiyi bayan yada erkek olarak arayabileceğiniz görüntülü webcam sistemi ile sesli ve görüntülü sohbet ve chat edebileceğiniz lider websitesidir.

Randevum.com online sistem vasıtası ile sizin profilinize bakan arkadaşlarınız, size mesaj gönderenler ve siz online iken online sistem yardımı ile diğer erkek yada bayan arkadaşlarınızın neler yaptıklarınızı görebileceğiniz bir sisteme sahiptir.

Sitemizde birçok bekar arkadaşımız evlenerek bize teşekkürlerini mail yolu ile bildirmişlerdir.

Site içindeki niyetiniz evlilik,arkadaşlık yada e-posta arkadaşlığı ise doğru adrestesiniz.

Okey | Tavla | Arkadaş Ara | Arkadaş Bul | Arkadaşlık Sitesi | Sohbet | Kameralı Sohbet | Kız Arkadaş